×
×

Μικρόφωνο για ακουστική κιθάρα

Φίλτρο

Εδώ είναι σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιούμενα μικρόφωνα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλά άλλα ακουστικά όργανα. Έχουν υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας αναπαραγωγής του αρχικού ήχου. Έχετε την ευκαιρία να καταγράψετε τέλεια τη φιλιέρα καθώς και τον ογκώδη ήχο μιας ακουστικής κιθάρας χωρίς να παραμορφώσετε το συνολικό αποτέλεσμα. Οι αντίστοιχες στάσεις μικροφώνου και άλλα αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Μικρόφωνα".
Πάνω